Περιστατικά

Περιστατικά

Οδηγίες για υποβολή ενδιαφέροντος περιστατικού:

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να αποστείλουν με αρχείο word:

  1. Ονόματα συγγραφέων
  2. Προέλευση (εργαστήριο / νοσοκομείο)
  3. Διάγνωση περιστατικού - τίτλο
  4. Κλινικές πληροφορίες
  5. Απεικονιστικά ευρήματα
  6. Σχετικές εικόνες (ελεύθερος αριθμός)
  7. Συζήτηση
  8. Τυχόν σχετικές παραπομπές στις οποίες υπάρχει δημοσιευμένο υλικό που παρατίθεται.
  9. Σχετική βιβλιογραφία

 

Αποστολή υλικού στο info@aebe-rad.gr

Newsletter