ΔΣ 2018-2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-2020

ΜΕΛΗ Δ.Σ. AEBE
Πρόεδρος                   Άννα Καλογερά-Φούντζηλα

                                    Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος            Γεώργιος Γιαταγάνας
                                    Ειδικός Ακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Γενικός Γραμματέας  Ευάγγελος Δεστάνης
                                    Ειδικός Ακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
                                 
Ειδικός Γραμματέας  Ιππολύτη Οικονόμου
                                    Καθ. Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Ακτινολογικό Εργαστήριο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Ταμίας                        Αγγελική Παπαδημητρίου
                                   Ειδικός Ακτινολόγος, Επιμ. Α ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς»

Μέλη                         Αλέξανδρος Καλλιφατίδης
                                  Ειδικός Ακτινολόγος, Ακτινολογικό Εργαστήριο, Ιδιωτική Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

                                  Βασίλειος Ραφαηλίδης
                                  Ειδικός Ακτινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Newsletter