Περιστατικά

Περιστατικά

Οδηγίες για υποβολή ενδιαφέροντος περιστατικού:

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να αποστείλουν με αρχείο word:

 1. Ονόματα συγγραφέων
 2. Προέλευση (εργαστήριο / νοσοκομείο)
 3. Διάγνωση περιστατικού - τίτλο
 4. Κλινικές πληροφορίες
 5. Απεικονιστικά ευρήματα
 6. Σχετικές εικόνες (ελεύθερος αριθμός)
 7. Συζήτηση
 8. Τυχόν σχετικές παραπομπές στις οποίες υπάρχει δημοσιευμένο υλικό που παρατίθεται.
 9. Σχετική βιβλιογραφία

 

Αποστολή υλικού στο info@aebe-rad.gr

 • Διεύθυνση:Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,
  Θεσσαλονίκη
  Μακεδονία, Ελλάδα
 • Τηλέφωνο: +30 2310 994 729
 • E-mail: info@aebe-rad.gr

Ενημερωτικό Δελτίο: