Χορηγοί

Συντάχθηκε από την Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.Καταχωρήθηκε στο Άρθρα Εκτύπωση

Χορηγοί της ΑΕΒΕ:

                                                  Bayer Logo 2018 (Color)                   cyclolux final

                                          ge logo                       syn lab logo clean with url