Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

ΤΕΥΧΟΣ 1 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Δεκέμβριος 2010

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΕΒΕ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Παπαδόπουλος Ι.
Μέθοδοι απεικόνισης υπερήχων  2. Σπανίδης Θ.
Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών συστημάτων  3. Ραφαηλίδης Δ.
Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των  4. Παπαδοπούλου Φ., Ντούλια Κ.
Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση του Ουροποιητικού συστήματος του Παιδιατρικού Ασθενή  5. Χρυσογονίδης Ι.
Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό  6. Ραφαηλίδης Δ.
 Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού  7. Λευκόπουλος Α., Καμτσίκη Σ., Δημητριάδης Α.Σ.
Έλεγχος του συστήματος γαστροκνημίου μυός, Αχίλλειου Τένοντα, πελματιαίας απονεύρωσης με απλές ακτινογραφίες, υπερηχοτομογραφία και μαγνητική τομογραφία(Rö, ΥΗ, MΤ)

  • Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 7,
    Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη
    Μακεδονία, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 2310 285 222,
    694442414, 6947990490
  • E-mail: info@aebe-rad.gr

Ενημερωτικό Δελτίο:

KEEP IN TOUCH