Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

ΤΕΥΧΟΣ 2 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Μάρτιος 2011

1. Μαυρίδου Χ, Κωνσταντίνου Δ, Κοτζιαμάνη Ν, Τζίκος Φ,Κυριάκου Β, Βαχτσεβάνος Ν, Μυλωνάς Β
Απεικονιστική διερεύνηση της κοιλίας διαφανούς διαφράγματος και των παραλλαγών της με την μαγνητική τομογραφία

2. Σμπόνια Α, Κυριάκου Β, Δαμιανίδης Χ, Κοτζιαμάνη Ν, Μπιντούδη Α, Άγριου Α, Ροβίθη Α, Χονδροματίδου Σ, Παπαποστόλου Π, Εμμανουηλίδου Μ.
Διερεύνηση της διαστηματομυελίας με την μαγνητική και την αξονική τομογραφία  3. Σμπόνια Α, Κυριάκου Β, Δαμιανίδης Χ, Κοτζιαμάνη Ν, Μπιντούδη Α, Άγριου Α, Ροβίθη Α, Χονδροματίδου Σ, Παπαποστόλου Π, Εμμανουηλίδου Μ.
Διερεύνηση της ετεροτροπίας με τη μαγνητική τομογραφία. Συχνότητα εντόπισης, συσχέτισης με συνοδές ανωμαλίες  4. Λευκόπουλος Α., Γιαννακοπούλου Λ., Κελεμουρίδου Μ.,Ροβίθη Α., Χαριτάντη Α., Δημητριάδης Α.Σ.
Mηνιγγικό αιμαγγειοπερικύττωμα  5. Κοτζιαμάνη Ν, Κωνσταντίνου Δ, Μπιντούδη Α, Δαυίδης Ι, Κυριάκου Β, Βαχτσεβάνος Ν, Τζίκος Φ, Μυλωνάς Β, Ροδοκαλάκης Γ.
Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής  6. Μασμανίδης Π., Σμπόνια Α., Ροβίθη Α., Κυριάκου Β., Κοτζιαμάνη Ν.,Δαμνιανίδης Χ., Τζήκος Φ., Δημαρέλος Β., Μιχαηλίδης Μ., Τσιτουρίδης Ι.
H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος  7. Μπιντούδη Α, Στεργιούδα Θ, Κοτζιαμάνη Ν, Κυριάκου Β,Άγριου Α, Σκουρτανιώτη Ε, Τσιτουρίδης Ι.
Συγγενείς ανωμαλίες αζύγου-ημιαζύγου φλέβας Διερεύνηση με την αξονική τομογραφία  8. Μασμανίδης Π, Tζίκος Φ, Μασκαλίδης Χ, Βαχτσεβάνος Ν, Κωνσταντίνου Δ, Μπιντούδη Α.
Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου  9. Τσιάμης Χ., Γκούβης Π., Φωτάκης Μ., Γουναράς Ε.
 Έκθεση σε ακτινοβολίες των ασθενών κατά τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων. Τι γνωρίζουν οι κλινικοί ιατροί;

  • Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 7,
    Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη
    Μακεδονία, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 2310 285 222,
    694442414, 6947990490
  • E-mail: info@aebe-rad.gr

Ενημερωτικό Δελτίο: