Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

ΤΕΥΧΟΣ 4 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 NOV12

1. A. Ξυνού
Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία 

2. Α. Λευκόπουλος
Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ)

3. Γ. Κυρόπουλος
Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

4. Π. Παπαδοπούλου
Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία

5. Α. Λευκόπουλος, Β. Καλυβιάνου, Μ.  Κελεμουρίδου,Α.  Σάρλη, Α.Μ. Κουσκουμβεκάκη, Α. Δημητριάδου, Θ. Κοσκερίδης, Α. Αρχοντή
 Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό 

6. Σ. Χαντζή, Δ. Χουρμούζη, Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου
 Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές  

  • Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 7,
    Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη
    Μακεδονία, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 2310 285 222,
    694442414, 6947990490
  • E-mail: info@aebe-rad.gr

Ενημερωτικό Δελτίο: