Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά

ΤΕΥΧΟΣ 5 | MAΪΟΣ 2014

ΜΑΥ14

1. Δ. Καραμάνος 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Τι ζητά ο αγγειοχειρουργός από την απεικόνιση

2. Χ. Ναλμπαντίδου 
Υπερηχογραφική διερευνηση των νεφρικών αρτηριών 

3. B. Παπαγιάννης 
Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση

4. Δ. Καρναμπατίδης
Ανθιστάμενη υπέρταση - Απονεύρωση νεφρικών αρτηριών

5. Γ. Ζιμπιλίδης 
Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση

6. Σ. Φοινίτσης 
Αορτίτις – Απεικόνιση

7. Α. Καλλιφατίδης  
Αξονική Στεφανογραφία

8. Β. Καλυβιάνου 
Αγενεσία μεσολοβίου: παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

  • Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 7,
    Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη
    Μακεδονία, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 2310 285 222,
    694442414, 6947990490
  • E-mail: info@aebe-rad.gr

Ενημερωτικό Δελτίο: