ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

 

Το περιοδικό «Ακτινολογικά Χρονικά» αποτελούσε το επιστημονικό Περιοδικό της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Εκδόθηκαν συνολικά πέντε τεύχη του περιοδικού με ποικίλα άρθρα από συγγραφείς της Βορείου Ελλάδος, τόσο εκπαιδευτικά, όσο και ερευνητικής φύσεως (original research). Η έκδοση του περιοδικού ανεστάλη το Μάιο του 2014, με την έκδοση του τελευταίου τεύχους του περιοδικού. Εκδότης και Ιδιοκτήτης του περιοδικού ήταν το Δ.Σ της ΑΕΒΕ.
Το Δ.Σ της ΑΕΒΕ αποφάσισε να παραμείνουν αναρτημένα τα τεύχη του περιοδικού ως αρχειακό υλικό για ιστορικούς λόγους, καθώς και για εκπαιδευτικούς λόγους.

Περιοδικό: Ακτινολογικά Χρονικά - ΤΕΥΧΟΣ 4 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 NOV12

1. A. Ξυνού
Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία 

 

2. Α. Λευκόπουλος
Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ)

 

3. Γ. Κυρόπουλος
Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

 

4. Π. Παπαδοπούλου
Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία

 

5. Α. Λευκόπουλος, Β. Καλυβιάνου, Μ.  Κελεμουρίδου,Α.  Σάρλη, Α.Μ. Κουσκουμβεκάκη, Α. Δημητριάδου, Θ. Κοσκερίδης, Α. Αρχοντή
 Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό 

 

6. Σ. Χαντζή, Δ. Χουρμούζη, Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου
 Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές  

 

Εγγραφείτε στο newsletter της ΑΕΒΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος