Ακτινολογική Ειδικότητα

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες

Ακτινολογική Ειδικότητα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ

α. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Απαιτείται άσκηση διάρκειας 5 ετών από τα οποία:

  • 2 1/2 έτη κλασσική ακτινολογία
  • 2 1/2 έτη νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι υποχρεωτικώς περιλαμβανομένων: υπερηχοτομογραφία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, αγγειογραφία.

Προηγείται η άσκηση στην Κλασσική Ακτινολογία. Η άσκηση γίνεται με ενιαία τοποθέτηση.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης Ακτινολογίας σύμφωνα με το ΠΔ 415/29-1102

α1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 
Δικαίωμα στην Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί που είναι κάτοχοι του τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας).

Απαιτείται χρόνος άσκησης στην εξειδίκευση 2 έτη

β. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Απαιτείται άσκηση διάρκειας 4 ετών, από τα οποία:

  • 6 μήνες βασικές επιστήμες ακτινολογίας
  • 6 μήνες παθολογίας (εάν είναι εργαστήριο αυτό που δίνει ειδικότητα και δεν διαθέτει κλινική)
  • 3 έτη ακτινοθεραπευτική και ογκολογία εκ των οποίων: εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή ένα εξάμηνο σε τμήμα που να διαθέτει μηχανήματα βραχυθεραπείας (γυναικολογικές και ενδοϊστικές) και ένα εξάμηνο σε τμήμα που να διαθέτει γραμμικό επιταχυντή με ηλεκτρόνια και φωτόνια.

Προηγείται η άσκηση στις βασικές επιστήμες Ακτινολογίας. Η άσκηση στην Παθολογία να γίνεται με ενιαία τοποθέτηση με την κύρια ειδικότητα.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας σύμφωνα με το ΠΔ 415/29-11-02

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Η γνώση των βασικών αρχών, η εξοικείωση με τις απεικονίσεις και η εφαρμογή των πολυάριθμων σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση αλλά και επεμβατικά.

Α1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Η εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, με τη χρήση και υπό την καθοδήγηση απεικονιστικών μηχανημάτων. 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "ΑΧΕΠΑ" 16 Πλήρης 2310 993773
2 Γ.Ν. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" 13 Πλήρης 2310 350161
3

Γ.Ν. "Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

13 Πλήρης 2310 350161
4 Γ.Ν. "Ιπποκράτειο" 22 Πλήρης 2310 892202
5 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 9 Πλήρης 2313 308153
6 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "Αγ. Δημήτριος" 4 Πλήρης 2310 969337
7 Γ.Ν. Θεσ/νίκης "Αγ. Παύλος" 5 Πλήρης 2310 493439
8 Α/Κ Ν. Θεσ/νίκης "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 10 Πλήρης 2310 898152
9 ΓΣΝΕ 424 2 2 2310 381000

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη λίστα αναμονών για ειδικότητα Ακτινολογίας στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

 

`Ευρωπαΐκό Πρόγραμμα Σπουδών για την Ακτινολογία - European Training Curriculum for Radiology

Το Ευρωπαΐκό Πρόγραμμα Σπουδών για την Ακτινολογία έχει καταρτισθεί από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία (European Society for Radiology - ESR) και έχει σχεδιασθεί με στόχο να παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των Ακτινολόγων και για να ενισχύσει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη.

Η τρέχουσα έκδοση είναι ένα «ζωντανό» κείμενο που αλλάζει συχνά και έτσι η ηλεκτρονική του έκδοση είναι η μοναδική διαθέσιμη.

Υπάρχουν τρία προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση στην Ακτινολογία σε επίπεδο i) προπτυχιακό για φοιτητές Ιατρικής, ii) ειδικευομένων Ακτινολογίας και iii) για ειδικούς Ακτινολόγους που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε ένα αντικείμενο.


Τα κείμενα αυτά θα βρείτε στο ακόλουθο link:
https://www.myesr.org/education/training-curricula

 

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2018 δημοσιεύθηκε το νέο ΦΕΚ που καθορίζει τον τρόπο
λήψης ειδικόττηας στην Ακτινολογία. Βάση αυτού του ΦΕΚ προβλέπονται τα
ακόλουθα:
Η εκπαίδευση για λήψη ειδικότητας στην Ακτινολογία προβλέπει τα ακόλουθα:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική ή Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Εισαγωγικό στάδιο ειδικότητας διάρκειας έξι (6) μηνών εκ των οποίων: δύο (2) μήνες Κλασσική Ακτινολογία, δύο (2) μήνες Υπερηχοτομογραφία, δύο (2) μήνες Αξονική Τομογραφία με παράλληλη εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.
Έξι (6) μήνες Κλασική Ακτινολογία [τέσσερις (4) μήνες κλασική ακτινολογία, δύο (2) μήνες μαστογραφία]
Δέκα (10) μήνες Υπερηχοτομογραφία (συμπεριλαμβανομένων επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση)
Δέκα (10) μήνες Αξονική Τομογραφία (συμπεριλαμβανομένων επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου)
Δέκα (10) μήνες Μαγνητική Τομογραφία
Έξι (6) μήνες Επεμβατική Ακτινολογία


Ειδικά γνωστικά αντικείμενα: έξι (6) μήνες (κατ’ επιλογήν):
Στο στάδιο αυτό οι ειδικευόμενοι επιλέγουν το σύστημα που τους ενδιαφέρει ή εναλλακτικά συνεχίζουν την ειδίκευση τους στην ακτινολογία κατ’ επιλογήν από τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι, στο επιλεγέν σύστημα παρακολουθούν έξι (6) μήνες εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις σε διαπιστευμένα κέντρα ως εξής: 1) Μαστός και γυναικολογική ακτινολογία, 2) Καρδιαγγειακό, 3) Θώρακας, 4) Ακτινολογία κοιλίας - πυέλου, 5) Μυοσκελετικό, 6) Παιδιατρική Ακτινολογία, 7) Νευροακτινολογία, 8) Επεμβατική Ακτινολογία, 9) Ογκολογική Ακτινολογία. Στην επιστολή βεβαίωσης της εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/Καθηγητές, θα αναφέρουν αναλυτικά την επιπλέον εκπαίδευση στην Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.


ΕΔΩ μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ σε μορφή PDF.

Εγγραφείτε στο newsletter της ΑΕΒΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος