Ιστορία

Η Ιστορία μας


Η Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1985. Η Εταιρεία έκτοτε αντιπροσωπεύει τους Ακτινοδιαγνωστές της Βάρειας Ελλάδας. Οργανώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα Επιστημονικές Ημερίδες, μαθήματα και κοινωνικές εκδηλώσεις. Συνήθεις χώροι των Επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας αποτέλεσαν αμφιθέατρα μεγάλων Νοσοκομείων (424 ΓΣΝΕ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ, ΑΧΕΠΑ, Νέου Νοσ. Καβάλας) αίθουσες πολιτιστικών Συλλόγων (Βέροιας, Κατερίνης κλπ), καθώς και το Αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου Αθλητισμού.

Για σειρά ετών πρόεδροι της Εταιρείας διετέλεσαν οι: καθ. Α.Σ. Δημητριάδης και Dr. Ι. Τσιτουρίδης, καθώς και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι.

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Ακτινολογικά χρονικά» Τόμος 1, Νο 1 κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1997 στη Θεσσαλονίκη, διανεμήθηκε σε 400 συναδέλφους με την ευχή να διαβαστεί στις πολυπόθητες καλοκαιρινές διακοπές. Περιείχε δημοσιεύσεις των συναδέλφων: Α. Σ. Δημητριάδη, Δ. Ραφαηλίδη, Α.Χ. Καραντάνα, Ι. Φεζουλίδη, Ι. Μαναβή, Ι. Τσιτουρίδη, Λ. Παπαδόπουλου, Δ. Κουτσομάρκου και των συνεργατών τους.  Το περιοδικό γράφεται στην Ελληνική γλώσσα, περιέχει μαθήματα και εισηγήσεις που παρουσιάζονται στις Ημερίδες αλλά και Επιστημονικές δημοσιεύσεις και από το έτος 2010 διανέμεται ελεύθερα δια του διαδικτύου.

 

 Το πρώτο τεύχος του περιοδικού "Ακτινολογικά Χρονικά". aebe97 journal

Από τον Νοέμβριο του 2010 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο ιστότοπος της Εταιρείας, που εμπεριέχει το online περιοδικό «Ακτινολογικά Χρονικά», Θέματα Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ακτινολογία, Νέα – ανακοινώσεις, πληροφορίες και επαφές με τα μέλη μας. Για πρώτη φορά η λειτουργία της ιστοσελίδας ανακοινώθηκε στην Θεσσαλονίκη από τον τότε Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας Dr.  Δ. Ραφαηλίδη την 27/11/2010 κατά την διάρκεια εργασιών Επιστημονικής Ημερίδας.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος www.aebe-rad.gr γράφεται σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.

 

 

 


H πρώτη ιστοσελίδα της ΑΕΒΕ.

websiteΤο 2015 συντάχθηκε το νέο καταστατικό της εταιρείας, στο οποίο συμπεριλήφθηκε και η νέα επαγγελματική στέγη.

Η Εταιρεία μας σήμερα αριθμεί περίπου 400 μέλη που προέρχονται από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. 

Το 2018 αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα www.aebe-rad.gr με ανανέωση του ιστότοπου και επικαιροποίηση των σελίδων.

 

 

 

 

 

 

website 2

Η ανανεωμένη σελίδα ιστοσελίδα της ΑΕΒΕ το 2018.

Λόγω της επέλευσης της πανδημίας Covid-19 και της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους όπως τα αμφιθέατρα το ΔΣ της ΑΕΒΕ αποφάσισε η Ημερίδα της 12.12.2020 να γίνει εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Έτσι η ημερίδα με τίτλο «Επίκαιρα Ακτινολογικά Θέματα» απετέλεσε την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού την παρακολούθησαν περί τους 300 συνάδελφοι. Τον συντονισμό της πρωτοποριακής αυτής ημερίδας ανέλαβε ο Β. Ραφαηλίδης. Η Ημερίδα χαιρετίστηκε από τον πρόεδρο της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Α. Σ. Δημητριάδη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας Ι. Τσιτουρίδη.

 


Η παρουσίαση της ομιλίας του καθηγητή Α. Σ. Δημητριάδη από τον συντονιστή της ημερίδας.

ad vr

Μετά από σχετική απόφαση του 23ου ΔΣ, στις 19.3.2022 οι εκλογές για την ανάδειξη του 19ου Διοικητικού συμβουλίου της AEBE διεξήχθηκαν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά. Με μεγάλη ευκολία, χωρίς μετακινήσεις (λόγω του CoviD19), αδιάβλητα και με απόλυτη διαφάνεια τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έγιναν γνωστά αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας. Ο τρόπος αυτός της ψηφοφορίας υπήρξε πρωτοποριακός, δεδομένου του γεγονότος ότι ολιγάριθμες μόνο Επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα τον εφαρμόζουν.

ΣΚΟΠΟΣ

Αποκλειστικός σκοπός της «Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος», σύμφωνα με το 2ο άρθρο του καταστατικού της, είναι η προαγωγή και γενικά η επιστημονική προώθηση των ιατρικών απεικονιστικών ειδικοτήτων, Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και της ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής με όλα τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους και ειδικότερα η επιμόρφωση των γιατρών που ασχολούνται με τις απεικονιστικές μεθόδους και την ακτινοθεραπεία.

ΠΟΡΟΙ

Σύμφωνα με το καταστατικό οι πόροι της Εταιρείας είναι:

Α. Η οικονομική υποχρέωση εγγραφής των μελών

Β. Οι τακτικές συνδρομές των μελών

Γ. Οι συνδρομές των περιοδικών εκδόσεων της Εταιρείας και τα έσοδα από πωλήσεις, δημοσιευμάτων της Εταιρείας

Δ. Οι έκτακτες εισφορές των μελών, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. και

Ε. Τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο.

Εγγραφείτε στο newsletter της ΑΕΒΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος