Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Radiological Society of Northern Greece

Γίνετε μέλος της κοινότητας μας
jd-stamp

Η Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος είναι Επιστημονική Εταιρεία εκπαιδευτικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1984 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος της Εταιρείας είναι η εκπαίδευση των ιατρών ακτινολόγων σε θέματα της ειδικότητας, η ενημέρωση για τις εξελίξεις σε όλα τα πεδία της Ακτινολογίας, καθώς και η συνεργασία με άλλες ειδικότητες (με σκοπό δράσεις και εκδηλώσεις) προς όφελος του πληθυσμού της Βορείου Ελλάδος.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από τη συνεργασία με τα Νοσοκομεία και ιδιωτικά Ακτινολογικά εργαστήρια της Βορείου Ελλάδος, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή όλων των ιατρών ακτινολόγων, ειδικευόμενων και ειδικευμένων, στις δράσεις της εταιρείας.

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων αποτελεί πρώτο στόχο της εταιρείας, όπως άλλωστε και η συνεχής εκπαίδευση μέσα από την ανάρτηση ενδιαφερόντων περιστατικών και εκπαιδευτικών άρθρων στην παρούσα ιστοσελίδα. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε την επικοινωνία κάθε ενδιαφερόμενου ιατρού με την ΑΕΒΕ, για οποιοδήποτε ζήτημα μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα και στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται.

Φόρμα Επικοινωνίας Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνία και ένα στέλεχος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικές είναι οι πληροφορίες σας. Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή στα χέρια μας.

Εγγραφείτε στο newsletter της ΑΕΒΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος